Publicatie Kunsten ’92 “Wie bepaalt de waarde(n)”

22 november 2018

Hoe meet je het effect van kunst?  En aangezien waardering een intersubjectief fenomeen is, gaat het steeds vaker om de vraag: wie bepaalt de waarde? In deze publicatie belichten de auteurs deze kwestie vanuit verschillende perspectieven. VNPF is geïnterviewd voor een van de artikelen

 

Het zijn schitterende tijden voor de kunsten die zich juist voeden met ambiguïteit en veranderlijkheid. Maar ook de kunsten zelf blijven niet buiten schot van ‘vloeibare’ waardering. Wat kwaliteit is en heeft, is niet meer vanzelfsprekend. Wat ondersteund en bewaard moet blijven evenmin. Als kunst wordt gemaakt met steun uit publieke middelen dan is het niet vreemd verantwoording voor de uitgaven te vragen. De vraag is alleen hoe je het effect van kunst moet meten. Kunsten ’92 publiceert een pamflet  met bijdragen van o.a.  Jaïr Tchong , Rabiaâ Benlahbib, Anneke Jansen, Miriam van Ommeren, Tijs Goldschmidt, Aiman Hassani.

Online te raadplegen en anders op te vragen bij Kunsten ’92.