Publicatie over genderkloof in de culturele en creatieve sectoren

26 september 2019

In het werkplan voor cultuur 2019-2022 van de Raad van Europa wordt gendergelijkheid als één van de vijf sectorale prioriteiten genoemd. Vandaar dat de Europese Commissie onderzoek heeft laten doen naar achtergrondinformatie over de specifieke uitdagingen waarmee vrouwen in de culturele en creatieve sectoren (CCS) worden geconfronteerd. 

In de publicatie Gender gaps in the Cultural and Creative Sectors (2019) worden de belangrijkste beleidsontwikkelingen en aanbevelingen van organisaties zoals de Europese Unie, de Raad van Europa, UNESCO en de IAO op het gebied van gender in de CCS samengevat.

Lees hier verder