PvdA: Red de cultuur en teken de steunverklaring!

20 mei 2020

De PvdA is een petitie gestart om de Kunst en cultuur in zijn volle breedte te redden. Ze vragen om 1 miljard. Teken de petitie hier 

Lees meer hier 

Wat is er volgens de PvdA nodig?

  • Er is nog altijd geen hulp voor veel makers. De makers die aan de basis staan van onze kunst en cultuur en al jaren onvoldoende verdienen. 
  • Kom met een regeling die alle makers en werkenden in de sector bereikt.
  • Er is zoveel kunst en cultuur in Nederland die níét gesubsidieerd wordt. Er moet een gericht steunpakket voor hen komen. 
  • Een theater is iets heel anders dan een poppodium.
  • Maatwerk bij de heropening is nodig.
  • Geef de sector de ruimte om zelf 1,5 meter-plannen uit te werken. En biedt financiële ruimte voor het experimenteren met nieuwe verdienmodellen.
  • Een huurstop tot ten minste 1 september.
  • Kwijtschelding van de huur door de overheid en gemeente en een verbod op huurverhogingen bij private verhuurders.
  • Eén miljard.  Het huidige steunpakket is onvoldoende. Verhoog het tot één miljard en verdeel het over de gehele culturele sector.