Raad voor Cultuur: Advies vernieuwing stelsel verschijnt 26 januari

16 januari 2024

Hoe kunnen we het stelsel zo vernieuwen dat het zo goed mogelijk bijdraagt aan een rijk cultureel leven voor iedereen in Nederland?

Met die vraag ging de Raad voor Cultuur begin 2023 aan de slag. Staatssecretaris Uslu van Cultuur had de raad gevraagd om een advies over de toekomst van het cultuurbestel. De afgelopen maanden heeft de Raad met een brede waaier van professionals uit het culturele en creatieve veld gewerkt om een ontwerp voor een nieuw stelsel te maken. Hierbij werd de volle breedte van het veld betrokken: van beginnend of gevorderd kunstenaar tot programmeur van een podium of festival, van directeur van een dansgezelschap tot opleider en talentontwikkelaar, van medewerker van een privaat of publiek fonds tot die van gemeente en provincie. Ook zijn relevante stakeholders bij de totstandkoming van het advies betrokken.

Op vrijdag 26 januari om 15.00 uur presenteert de Raad voor Cultuur het advies Toegang tot cultuur tijdens een bijeenkomst voor het culturele veld. In dit advies geven ze aan wat nodig is om het stelsel toegankelijker te maken. Ook doen ze voorstellen voor hoe het stelsel voor overheidsfinanciering van cultuur er vanaf 2029 uit zou kunnen zien.

De presentatie is te volgen via een livestream. De link naar de livestream is op 26 januari vanaf 09.00 uur beschikbaar op de website van de Raad voor Cultuur.

Na afloop van de presentatie is het mogelijk vragen te stellen via emailadres: nieuwbestel@cultuur.nl.