Raad voor Cultuur: ‘Weerbare cultuursector essentieel voor herstel’

8 juni 2021

In het advies: ‘Sterker uit corona; een agenda voor herstel en transitie’ schetst de Raad voor Cultuur wat er nodig is voor het weerbaarder maken van de cultuursector.

Download hier het advies van de Raad.

Demissionair minister Van Engelshoven (OCW) had de raad verzocht om te reflecteren op de kansen en knelpunten in de sector in het licht van de coronacrisis. 

In het advies stelt de Raad voor Cultuur dat het een goed moment is om met een goed doordacht herstelplan voor de sector te komen. “Daarmee kunnen structurele knelpunten worden aangepakt en kansrijke ontwikkelingen versneld en bestendigd worden.”

De raad noemt met name digitalisering van het aanbod als kansrijke ontwikkeling om cultuur voor een breder publiek toegankelijk te maken. Ook ziet de raad mogelijkheden om cultuureducatie beter te verankeren in het onderwijs.

Het advies sluit aan op de recent aan de informateur gestuurde investeringsagenda ‘Investeer in cultuur voor iedereen’. Hierin staat dat een verhoging van het rijksbudget voor cultuur structureel met 477 miljoen euro noodzakelijk is voor een optimale benutting van het potentieel van cultuur voor herstel en transitie na corona.