Raad voor Cultuur zeer kritisch op conceptregeling BIS

2 juli 2019

De Uitgangspuntenbrief Cultuurbeleid 2021-2024 aan de Tweede Kamer ging vergezeld met een conceptversie van de subsidieregeling. De Raad voor Cultuur zal komend voorjaar op grond van deze regeling de aanvragen voor BIS-subsidie beoordelen. In een brief aan de minister reageert de raad op de uitgangspuntenbrief en de doorvertaling hiervan naar de concept-regeling.

Daarnaast benadrukt de raad het belang van een afdoende juridische basis voor de beoordeling van subsidieaanvragen en benoemt in dit kader een aantal aandachtspunten.

Lees hier de brief van de Raad voor Cultuur.