Bron

Raad voor Cultuur

Raad voor Cultuur zet in op fundamentele herziening cultuurbestel

19 september 2023

Raad voor Cultuur zet in op fundamentele herziening cultuurbestel

De Raad voor Cultuur adviseert eind 2023 over de beoogde vernieuwing van het cultuurbestel vanaf 2029.

Daarnaast bereidt de raad de beoordeling van subsidieaanvragen voor de culturele basisinfrastructuur (BIS) in de periode 2025-2028 voor. Ook brengt de raad – in het Herdenkingsjaar Slavernijverleden – advies uit over de omgang met koloniale archieven. Dat staat in het op 19 september gepubliceerde werkprogramma voor 2023-2024.

Ontdek hier direct het werkprogramma van de Raad voor Cultuur.

Toekomstig cultuurbestel

Voor de toekomst ziet de raad een subsidiestelsel voor zich dat openstaat voor nieuwe genres en disciplines en zo een breed publiek kan aanspreken. Het bestel van de toekomst garandeert betere toegankelijkheid van cultuur voor iedereen in het hele land en biedt ruimte aan talent en experiment. Dat bestel zorgt door verlichting van regeldruk bovendien voor een goede balans tussen vertrouwen en verantwoording.

De raad heeft de denkkracht en creativiteit uit het veld benut door te werken met ‘designteams’. Zij hebben zich gebogen over de speerpunten ‘verbreding’, ‘verspreiding’, ‘vitalisering’ en ‘verlichting’. Ook zijn inzichten en ervaringen uit gesprekken met bestuurders van gemeenten, provincies, fondsen, instellingen en belangenorganisaties meegenomen. Deze zijn verrijkt met bezoeken aan de verschillende Nederlandse cultuurregio’s en gesprekken met buitenlandse collega’s. Voorzitter Kristel Baele: “De raad is alle betrokkenen zeer erkentelijk, het denken over het bestel van 2029 en verder is dankzij de brede input zeer inspirerend en vruchtbaar gebleken.”