Raad voor Cultuur zoekt nieuw lid (of eigenlijk twee)

3 februari 2022

Gezocht wordt naar maatschappelijk breed georiënteerde mensen met brede kennis van en affiniteit met het terrein van cultuur en media.  Beste mensen uit de pop solliciteert allen!

Meer informatie vind je hier.

Daarnaast wordt onder meer begrip en kennis van het functioneren van instellingen in het culturele en mediaveld gevraagd.

Maak kans op de posityie van de 'systeemdenker'
Dat kunnen jullie! Meer specifiek wordt gezocht naar één lid met brede expertise op het gebied van de beeldende kunst en een stevig netwerk in de museale sector. En één die als systeemdenker vraagstukken van individuele culturele organisaties kan verbinden aan de beleidsvraagstukken op nationaal, regionaal en lokaal niveau. In de samenstelling van de raad wordt gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging uit verschillende regio’s, bevolkingsgroepen, leeftijdsgroepen en seksen.

Het selectieproces wordt uitgevoerd door een onafhankelijke benoemingsadviescommissie. De benoeming is voor vier jaar en de beoogde ingangsdatum is 1 mei aanstaande.

De vacatures ontstaan door het verstrijken van de zittingstermijn van twee van de huidige raadsleden. Reageren kan tot uiterlijk 19 februari aanstaande.