Raming inkomstenderving 2022 en aanbevelingen richting Kamer

10 maart 2022

De Taskforce heeft Berenschot gevraagd om een nieuwe raming op te stellen van de inkomstenderving voor de culturele sector over 2022. 

Deze raming is gebaseerd op een uitvraag onder de betrokken branches naar de te verwachten publieksinkomsten ten opzichte van 2019. Hieruit blijkt dat voor 2022 een derving wordt voorzien van € 1.057 miljoen, dus ruim € 1 miljard.

Continuïteit en duidelijkheid noodzakelijk
Er is op korte termijn behoefte aan continuïteit en duidelijkheid om herstel überhaupt mogelijk te maken. De taskforce vraagt daarom de volgende maatregelen.

  • Verleng specifieke steunpakketten voor de culturele en creatieve sector, ook omdat het herstelpakket nog enkele maanden op zich laat wachten
  • Roep gemeenten dringend op tot het inzetten van noodsteun voor cultuur
  • Maak een vangnetregeling voor zelfstandig werkenden onderdeel van de noodsteun
  • Koppel noodsteun op een voorspelbare wijze aan coronamaatregelen
  • 1G zo snel mogelijk van de baan