Rapport Commissie Borstlap samengevat

28 januari 2020

In het rapport legt de Commissie uit dat werk essentieel is voor onze economische welvaart, ons sociale welbevinden en maatschappelijke samenhang. Maar aan de hand van de geschiedenis schetsen zij ook  dat de huidige regels rondom werk onvoldoende passen bij de wereld van werk anno 2020. Hierdoor ontstaan economische risico’s voor het verdienvermogen van Nederland. De belangrijkste aanbeveling in het rapport is dan ook dat Nederland snel moet werken aan nieuwe de regels rondom werk op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid, fiscaliteit en persoonlijke ontwikkeling tijdens de loopbaan.

4 vereisten

In het rapport benoemt de commissie ook het kader waarbinnen de nieuwe regels moeten ontstaan. Dit zijn de 4 vereisten voor de nieuwe regels:

  1. Wendbaarheid. Veranderingen in technologie en op de arbeidsmarkt maakt het noodzakelijk dat organisaties wendbaar zijn. Maar ook werknemers zoeken wendbaarheid. Zo willen ze ruimte voor ondernemerschap, autonomie en innovatie.
  2. Duidelijkheid. De commissie wil een duidelijke arbeidsmarkt met 3 ‘rijbanen’: zelfstandigen, werknemers met een vast contract en uitzendwerkers voor tijdelijk en onvoorspelbaar werk. Niet meer.
  3. Weerbaarheid. Om werknemers de kans te geven zich snel aan te passen aan veranderende omstandigheden moeten zij kunnen switchen tussen werk. Als het echt niet anders kan moet er een groter sociaal vangnet komen.
  4. Wederkerigheid. Er komen onderlinge verplichtingen tussen werkenden, werkgevers en het collectief. Zowel financieel als in inzet.

Lees hier het volledige artikel