Bron

Rendement

Rapport: hoogte reiskostenvergoeding nog voldoende

11 juli 2023

Deze week stuurde staatssecretaris Van Rij van Financiën het evaluatierapport over de onbelaste reiskostenvergoeding naar de Tweede Kamer.

Hieruit blijkt dat de onbelaste reiskostenvergoeding doeltreffend en waarschijnlijk doelmatig is. Ook vonden de onderzoekers de hoogte van de maximale onbelaste reiskostenvergoeding voldoende, en dan vooral voor auto’s uit de kleine en middenklasse. Werkgevers kunnen aan werknemers een vergoeding voor hun zakelijke reiskosten geven. De maximale onbelaste reiskostenvergoeding bedraagt in 2023 € 0,21 per kilometer (€ 0,22 per 1 januari 2024). Uit het evaluatierapport over de onbelaste reiskostenvergoeding dat staatssecretaris Van Rij van Financiën deze week naar de Tweede Kamer stuurde, blijkt dat deze vergoeding in hoofdzaak doeltreffend en waarschijnlijk doelmatig is.

De onderzoekers vinden de hoogte van de vergoeding – mede door de aangekondigde stijging per 2024 – voldoende en zien geen noodzaak de maximale onbelaste vergoeding verder te verhogen.

Reiskostenvergoeding vooral voldoende voor auto’s uit kleine en middenklasse

De onbelaste reiskostenvergoeding is vooral voldoende om de variabele reiskosten voor auto’s uit de kleine en middenklasse (A-, B-, C-segment) in de meeste gevallen te vergoeden. Bij auto’s uit de grotere en duurdere segmenten (D en E) zijn de variabele kosten vaak hoger dan de maximale onbelaste vergoeding. Voor het openbaar vervoer is volledige vergoeding van de kosten sowieso mogelijk, doordat de daadwerkelijke kosten voor dit vervoer onbelast vergoed mogen worden.
Verder bleek dat werkgevers en werknemers over het algemeen positief zijn over de onbelaste reiskostenvergoeding. De administratieve lasten zijn relatief beperkt en de regeling biedt werkgevers de ruimte om het nodige maatwerk te leveren aan werknemers.

Aanbeveling: evalueer reiskostenvergoeding periodiek

De onderzoekers doen ook een aantal aanbevelingen. Zo stellen ze onder meer een periodieke evaluatie voor van de hoogte van de maximale onbelaste reiskostenvergoeding. Omdat autokosten veranderlijk zijn, is het belangrijk om periodiek te toetsen in hoeverre de vergoeding in lijn is met de daadwerkelijke autokosten. Verder bevelen de onderzoekers aan de mogelijkheden te onderzoeken om de administratieve lasten van de combinatie van de reiskostenvergoeding en de thuiswerkvergoeding te verminderen. Werkgevers en werknemers gaven namelijk aan dat deze lasten zijn gestegen door de invoering van de (onbelaste) thuiswerkvergoeding. Een andere aanbeveling is het vergroten van het inzicht in het gedrag van werkgevers in reactie op wijzigingen in de onbelaste reiskostenvergoeding.

Het kabinet vindt het belangrijk om de resultaten van deze evaluatie en de aanbevelingen zorgvuldig te bestuderen. Om die reden komt het kabinet later dit jaar met een inhoudelijke reactie op het rapport.