Bron

Kunsten '92

Rapport SiRM ‘Wat kost fair pay’

1 juni 2023

Rapport SiRM ‘Wat kost fair pay’

Onlangs is door de Taskforce Culturele en Creatieve Sector (CCS) een eerste actueel onderzoek naar de meerkosten van implementatie van de Fair Practice Code gepubliceerd.

Dit onderzoek is door de Taskforce CCS, in overleg met betrokken partijen uit de sector en uw ministerie, de afgelopen maanden uitgevoerd. Dit, door onderzoeksbureau SiRM opgestelde rapport, ‘Wat kost Fair Pay? Een synthese van onderzoek op lokaal niveau naar de meerkosten van Fair Pay’, is op 31 mei 2023 aan staatssecretaris Uslu gestuurd.

Waar in dit rapport vooral de focus ligt op gemeenten, loopt momenteel een tweede onderzoek naar de meerkosten van fair pay die onder uw subsidie- en ketenverantwoordelijkheid vallen. Naar verwachting verschijnt dit rapport eind 2023. Het voorliggende rapport moet dan ook worden gezien als een voorfase, een eerste stap in het in beeld brengen van actuele cijfers rondom de meerkosten van implementatie van de Fair Practice Code, in het bijzonder fair pay. Het is verstandig eventuele beleidsmatige keuzes over fair pay en de verdere implementatie van de Fair Practice Code te maken als beide rapporten zijn verschenen. Deze moeten immers in samenhang worden gelezen.

Afstemming en budget nodig om te komen tot fair pay
Het onderzoek toont aan dat de implementatie van de Fair Practice Code in de culturele sector extra kosten met zich meebrengt, met name op het gebied van eerlijke beloning (fair pay). Het rapport waarin voor vier gemeenten gekeken is naar implementatie van fair pay benadrukt de structurele aard van deze kosten en pleit voor betere honorering, een sterkere rechtspositie voor zzp’ers en meer bestaanszekerheid voor culturele instellingen. Een uniforme financiering en wetswijziging zijn nodig om een eerlijk en duurzaam cultuurbestel te realiseren. Samenwerking tussen overheden en financiers is essentieel om tot implementatie van fair pay te komen.

Begeleidende brief
In de begeleidende brief aan de staatssecretaris geeft de taskforce aan dat het verstandig is om ook nog lopende onderzoeken in regio’s te volgen en de resultaten hiervan naast de synthese te leggen. In de brief nodigen wij de staatssecretaris uit om eind 2023 – wanneer wij een goed beeld hebben – met ons de noodzakelijke gezamenlijke stappen te bespreken om te komen tot implementatie van fair pay. Daarnaast vraagt de taskforce aan de staatssecretaris om nu al in gesprek te gaan met gemeenten, provincies en andere financiers over de implementatie van de Fair Practice Code, in het bijzonder te komen tot structurele fair pay.

Lees HIER het rapport Wat kost Fair Pay? Een synthese van onderzoek op lokaal niveau naar de meerkosten van Fair Pay

Lees HIER de begeleidende brief van de taskforce aan staatssecretaris Uslu