Reactie Alliantie van Evenementenbouwers op berichtgeving over Verknipt Festival

16 juli 2021

Naar aanleiding van de berichtgeving rondom het Verknipt Festival in Utrecht heeft de Alliantie van Evenementenbouwers vooral veel vragen over wat er in dit specifieke geval is gebeurd.

Volgens de Gemeente Utrecht en de GGD heeft de organisatie immers alle protocollen zorgvuldig gevolgd. Zo is er onder andere streng gecontroleerd op QR-codes en ID-bewijzen, was er een gereguleerde in- en uitstroom, en was het dragen van een mondkapje in de pendelbussen verplicht. De organisatie werd door haar aanpak geprezen door de Gemeente en de GGD.

Wij zitten dus met veel vragen over wat daar precies is gebeurd. Deze hoge besmettingscijfers staan haaks op de uitkomsten van de Fieldlab Evenementen, waar op 129.300 bezoekers 104 mogelijke besmettingen waren.

En de cijfers stroken evenmin met vergelijkbare evenementen in hetzelfde weekend. Op het evenement Harmony of Hardcore bijvoorbeeld waren eveneens 10.000 bezoekers per dag aanwezig. Na afloop van dat festival lijken ongeveer 15 mensen besmet geraakt, een totaal ander cijfer dan bij het festival in Utrecht.

De GGD Utrecht heeft aangegeven dat veel van de bezoekers van het Verknipt Festival die besmet zijn, het virus al bij zich droegen voordat ze op het festivalterrein waren. Bovendien vonden er op diverse plaatsen afterparties plaats. Ook wijst de GGD naar de ruimte die Testen voor Toegang biedt tussen een test en het daadwerkelijk naar een evenement gaan (40 uur voor aanvang) in plaats van de 24 uur die als advies uit het Fieldlab Evenementen-programma is gekomen. En het is niet bekend of het ‘Dansen met Janssen’-beleid van de overheid hier nog een rol speelde. De bekende ‘priknacht’ in de Jaarbeurs in Utrecht was bijvoorbeeld de avond voor dit festival, en de organisatie kon bij de controles van de QR-code niet vaststellen of iemand getest was of (bijvoorbeeld) een zeer recent gezette Janssen-prik had.

Wij roepen de politiek daarom op geen overhaaste conclusies te trekken, niet te sturen op incidenten, vooral nader onderzoek te laten doen en met de branche in gesprek te blijven over hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden.