Reactie consultatie Tijdelijke wet testbewijzen COVID-19

19 maart 2021

Toegangstesten leveren zowel burgers als organisaties voordelen op; in nu nog gesloten sectoren kunnen maatregelen worden versoepeld. Voorwaarde is wel dat deelname vrijwillig is.

Lees hier de gehele, zeer zinnige reactie van VNO-NCW en MKB-Nederland

Onder andere dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in de consultatie op de Tijdelijke wet testbewijzen Covid-19. Het is van essentieel belang dat dit middel alleen daar wordt ingezet waar het een toegevoegde waarde biedt en uitsluitend voor zolang minder ingrijpende maatregelen niet afdoende zijn. Ook moet goed worden gekeken naar de praktijk. Niet alle effecten zijn nu in volle omvang te beoordelen.

De ondernemersorganisaties vragen daarnaast om het mogelijk te maken dat de QR-code ook weergegeven en uitgelezen kan worden door bestaande of te ontwikkelen scanapparatuur in de markt (mits deze uiteraard voldoen aan de veiligheidswaarborgen). Nu mag uitsluitend de CoronaCheck apparatuur worden gebruikt. Tot slot stellen we vraagtekens bij het tijdspad voor het dragen van de kosten door de Rijksoverheid. Het profijtbeginsel is om meerdere redenen niet passend.