Reactie Kunsten ’92 op rapport meerkosten Fair Practice Code

5 maart 2020

Op 19 februari jl. heeft minister Van Engelshoven een rapport naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit rapport komt voort uit de motie Asscher en cs. (begrotingsdebat 18 november 2019). De motie draagt de minister op om inzicht te verschaffen in de daadwerkelijke kosten van implementatie van de Fair Practice Code in de gehele culturele sector. Het debat in de Tweede Kamer over dit rapport vindt op 4 maart aanstaande plaats.

Lees hier de brief van Kunsten ’92, die op 27 februari aan de cultuurwoordvoerders in de Kamer is gestuurd.