Reactie Kunsten ’92 op Uitgangspuntenbrief minister

4 juli 2019

Op 27 juni vond het Tweede Kamerdebat plaats over de brief Uitgangspunten cultuurbeleid 2021 – 2024 van minister Van Engelshoven (OCW). Kunsten ’92 stuurde een reactie op deze uitgangspuntenbrief aan de cultuurwoordvoerders. 

Het is voor Kunsten’92 duidelijk dat de kaders voor het cultuurbeleid knellen, in inhoudelijke, maar vooral in financiële zin. De door minister én sector gewenste ontwikkeling kan in het huidige financiële kader niet worden gerealiseerd. “Dat is niet alleen kwalijk voor de uitvoering van de plannen van de minister, het brengt ook het rendement dat cultuurbeleid zou kunnen genereren in gevaar.’ De brief gaat in op de Fair Practice Code, verdienmodellen, cultuureducatie en -participatie, podiumkunsten, ontwikkelinstellingen, de benodigde extra investeringen en samenhang in het cultuurbeleid.

Bekijk hier het volledige artikel.