Reactie Kunsten ’92 op Visiebrief ‘Cultuur in een open samenleving’

24 mei 2018

Kunsten ’92 heeft in een brief aan de cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer gereageerd op de visiebrief van minister van Engelshoven Cultuur in een open samenleving, waarover op 30 mei a.s. in de Tweede Kamer wordt gedebatteerd.

In de brief wordt waardering uitgesproken voor de perspectieven die de minister biedt, waardoor de sector weer vooruit kan kijken, achterstallig onderhoud kan plegen en plannen kan maken voor de toekomst. Kunsten ’92 onderstreept ook het belang dat het kabinet toekent aan een voor iedereen toegankelijk cultuuraanbod, aan het stimuleren van grotere diversiteit van aanbod en publiek bij bestaande cultuuruitingen en aan de versterking van het internationale culturele profiel van Nederland. 

Kunsten ’92 pleit voor een veranderimpuls, een tijdelijke regeling die het voorgenomen proces van regiovorming ruimte biedt om bottom-up, in samenwerking met het culturele veld, knelpunten op te lossen en tot een ‘beleidsrijker rijksbeleid’ te komen. De brief bevat tevens aanbevelingen op gebieden als regiovorming, kunst en cultuur in het curriculum, de arbeidsmarkt, erfgoed en ruimtelijke ontwikkeling.

Klik hier voor de visiebrief van de minister