Bron

overheid.nl

Reactie Staatssecretaris op motie over geen subsidiebeleid voor inclusie en diversiteit met een dwingend karakter en een evenredigere verdeling van cultuursubsidies

8 februari 2024

Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Fleur Gräper-van Koolwijk gaf op 6 februari een reactie op de motie van het lid Van Zanten (BBB).

De motie gaat over geen subsidiebeleid voor inclusie en diversiteit met een dwingend karakter en een evenredigere verdeling van cultuursubsidies over Nederland. In deze reactie gaat de minister eerst in op de samenhang tussen diversiteit en inclusie en regionale spreiding. Diversiteit en inclusie gaat niet alleen over culturele diversiteit, maar juist ook over de toegankelijkheid van cultuur voor zoveel mogelijk mensen, ongeacht culturele of sociale achtergrond, beperking, leeftijd, gender, waar je woont, waar je vandaan komt enzovoort. Diversiteit en inclusie gaan dus ook over regionale spreiding.

Voor beide moties moet een onderscheid gemaakt worden tussen de bis- periode 2025-2028 en de periode vanaf 2029. Het aanpassen van de Regeling op specifiek cultuurbeleid is tot 2028 is juridisch niet mogelijk. In deze periode is er geen harde norm voor het naleven van de code diversiteit en inclusie en worden er ook geen afrekenbare en kwantificeerbare doelen gesteld. De minister geeft verder aan dat de regeling verscheidene waarborgen kent voor geografische spreiding.

Voor de periode na 2025-2028 heeft de Raad voor Cultuur recentelijk zijn advies uitgebracht “Toegang tot Cultuur”. Dit advies van de Raad is het vertrekpunt voor het vormgeven van het cultuurbestel vanaf 2029. Bij het vormgeven hiervan zal de omgang met de codes, waaronder de Code Diversiteit en Inclusie opnieuw worden afgewogen.

Lees hier de hele brief