Reactie VNG op uitgangspuntenbrief cultuurbeleid

2 juli 2019

Een goede positie voor de 15 stedelijke cultuurregio’s is essentieel voor het cultuurbeleid van het Rijk. Het is belangrijk dat het Rijk de samenwerking met deze regio’s en de proeftuinen die er zijn, doorzet. De VNG zegt dit in reactie op de Uitgangspuntennotitie Cultuurbeleid. 

De door de minister gewenste sterke cultuursector voorzien van een eerlijke beloning vergt naar onze mening een afdoende rijksbudget. Dit komt in de uitgangspuntennotitie niet geheel uit de verf. Dit kan ook lokaal nadelige gevolgen hebben. 

Bekijk hier het volledige artikel.