Reactie VNO-NCW en MKB-Nederland op compensatiepakket van 16-11

16 november 2021

VNO-NCW en MKB-Nederland  hebben dezelfde dag nog gereageerd op het steunpakket dat het Kabinet dinsdag 16 novenmer bekend maakte.

  • Het kabinet & de Tweede Kamer zijn steeds klip en klaar geweest dat nieuwe beperkingen betekenen dat ondernemers gecompenseerd worden als ze daardoor omzetverlies lijden.
  • Dit nieuwe compensatiepakket stelt dan ook zeer teleur en vergoedt de schade geenszins. In de praktijk komen namelijk waarschijnlijk weinig ondernemers in aanmerking.
  • Zo worden de vaste lasten gecompenseerd, maar de bulk van de kosten -de arbeidskosten- niet. Ook komen nauwelijks ondernemers in aanmerking voor compensatie van de vaste lasten door de hoge omzetverliesdrempel*.
  • Hiermee komen de consequenties van de huidige situatie op het bordje van ondernemers. Er is oog voor de belangen van iedereen (zorg, ongevaccineerden, etc.), maar niet voor de belangen van ondernemers.
  • Deze groep ondernemers verdient volledige compensatie nu ze weer verplicht worden de deuren eerder te sluiten, etc. Wij maken ons hier hard voor in aanloop naar het debat dat hierover komt.
  • Wij gaan er verder vanuit dat de lockdown-maatregelen per 4/12 van tafel gaan door slimmere interventies. Dit is des te prangender als de compensatie zo beperkt blijft. De beste compensatie is immers alles weer open!

* NB met drie weken maatregelen kom je nooit aan de 30% omzetverlies in een kwartaal.