Bron

VNPF

Reactie VNPF op extra bijdrage Cultuurfonds aan poppodia

13 december 2022

De VNPF is het Prins Bernhard Cultuurfonds enorm dankbaar voor de extra bijdrage van 2 miljoen euro aan de poppodia.

Het Cultuurfonds maakte vandaag bekend alle 65 poppodia die bij de VNPF zijn aangesloten een extra bijdrage van 30.000 euro te schenken om publiek terug te winnen en om jonge experimentele makers te kunnen blijven programmeren.  

Lees hier het oorspronkelijke bericht van het Cultuurfonds over de extra bijdrage.

Poppodia zijn van oorsprong de presentatie- en de laatste tijd ook in toenemende mate dé productieplek voor alternatieve kunst- en cultuurvormen. Veel jonge mensen en (regionale) makers ontwikkelen daar hun identiteit en hun talent. Ze bewegen zich op het snijvlak van pop- en jongerencultuur, podium- en beeldende kunsten, daarnaast is er ook ruimte voor video, mode, street art, performance kunst, you name it. Het zijn plekken die vaak jonge makers en publiek, die elders niet terecht kunnen, een helpende hand en een plek bieden en met elkaar verbinden. Daarnaast wordt er ook veel talent achter de schermen ontwikkeld. Er vindt op allerlei vlakken veel kennisontwikkeling plaats. Dit staat jammer genoeg wel altijd onder stevige financiële druk. Zowel absoluut als naar verhouding worden poppodia minder robuust gesubsidieerd als de meer academische kunst- en cultuurvormen. Dat maakt dit zeer gulle gebaar van het Prins Bernhard Cultuurfonds heel erg welkom. De VNPF is het Prins Bernhard Cultuurfonds enorm dankbaar.