Bron

VNPF / Rijksoverheid

Foto

I Love My Ears: doppies

Reactie VNPF op Kamerbrief preventie gehoorschade

29 juni 2023

Reactie VNPF op Kamerbrief preventie gehoorschade

In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris van VWS Maarten van Ooijen op woensdag 28 juni 2023 laten weten geen nieuwe wetgeving te initiëren op het gebied van versterkte muziek op (onder meer) festivals, clubavonden en tijdens concerten.

De staatssecretaris stelt dat met een nieuw, uitgebreid en aangescherpt convenant op termijn meer gezondheidswinst wordt behaald, dan met het in gang zetten van wetgeving. De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) is al jaren, in samenwerking met onder andere de Vereniging van Evenementenmakers, VeiligheidNL en het ministerie van VWS, intensief bezig met dit onderwerp. De VNPF en haar leden zetten zich in voor: a) het zorgvuldig meten en registreren van geluidsniveaus bij concerten, clubavonden en festivals, b) goede voorlichting en c) het stimuleren van het gebruik van gehoorbescherming door bezoekers en medewerkers.

Zie hier de Kamerbrief.

Gecombineerde en bredere aanpak meer effect dan wetgeving

De VNPF kan zich daarom goed vinden in het besluit van de staatssecretaris. De VNPF vindt ook dat beperking van mogelijke risico’s op gehoorschade om een gecombineerde aanpak vraagt, zowel van het aanbod aan versterkte muziek als ook van het luistergedrag van bezoekers.

De VNPF is blij dat de staatssecretaris opnieuw zijn vertrouwen in het Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek heeft uitgesproken en dat ook partijen als de Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT) toetreden en ook Koninklijke Horeca Nederland onderzoekt hoe aan te sluiten bij het convenant. Uiteraard hopen wij dat meer partners het convenant zullen ondertekenen, omdat gehoorschade een breed maatschappelijk probleem is en zeker niet louter aan het bezoek van evenementen of festivals toegeschreven kan worden.

‘Doppies’ campagne

Onlangs is vanuit de campagne I Love My Ears onder de naam ‘Doppies’ een nieuwe specifiek op jongvolwassenen gerichte campagne uitgerold. Als VNPF zien wij de I Love My Ears campagne als een heel goed middel om bezoekers van locaties met versterkte muziek en de in onze sector werkzame professionals op een positieve manier bewust te maken van de risico’s van hard geluid. Ook is het een uitstekend middel om mensen te stimuleren om aan het gehoor beschermende maatregelen te denken. Dat de staatssecretaris in de brief stelt dat er de komende jaren blijvend geïnvesteerd moet worden in de campagne en dat deze verbreed moet worden, is volgens de VNPF goede zaak.

De keuzes die gemaakt zijn, vragen over de hele breedte en zowel van branche als politiek, een omvangrijkere en intelligentere inspanning dan het ‘eenvoudigweg’ stellen van een grens aan geluidsniveaus Het vraagt van alle betrokken partijen een intensivering van voorlichting van publiek en personeel, monitoring van geluidniveaus en de preventie van gehoorschade. De VNPF is hier al jaren actief mee bezig, de VNPF-leden nemen hun verantwoordelijkheid. De VNPF als branchevereniging zal haar kennis en expertise op dit gebied ook de komende jaren blijven inzetten.