Reactie VNPF op uitgangspuntenbrief cultuurbeleid 2021-2024

20 juni 2019

De VNPF heeft deze week haar reactie op de Uitgangspuntenbrief 2021-2024 van de minister gestuurd naar de vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De invulling van de beleidsvoornemens, de manier waarop het nagestreefde in de planvorming wordt verwezenlijkt, roept bij popfestivals en poppodia vragen en ook grote bezorgdheid op.

De VNPF wil:

  • Een cultuurbestel dat zich daadwerkelijk openstelt voor popmuziek en dat tot uiting brengt in per saldo meer middelen voor deze discipline dan in de vorige beleidsperiode (1917-2020).
  • Dat kan goed door de middelen ter ondersteuning van onze sector door het Fonds Podiumkunsten te laten groeien en daarnaast en aanvullend daarop poporganisaties toe te laten in de BIS.
  • Dat de afnameregelingen bij het Fonds Podiumkunsten groeien tot een beschikbaar budget van minimaal 5 miljoen euro. Dit dient het beoogde beleid.
  • Meer onderzoek naar de betekenis en de gevolgen van het toepassen van de Fair Practice Code als subsidievoorwaarde.
     

Op 20 juni organiseert de politiek een Ronde Tafel (info ophalen bij ‘het veld’). De VNPF is hierbij aanwezig. Op 27 juni vindt het debat over de Uitgangspuntenbrief plaats in de Tweede Kamer.

Lees hier de hele reactie van de VNPF op de Uitgangspuntenbrief.