Reacties betekenis onderzoek Fair Practice

27 februari 2020

Minister Van Engelshoven stuurde 19 februari een brief over de Fair Practice Code naar de Tweede Kamer. Ook is het onderzoeksrapport dat is opgesteld naar aanleiding van de motie Asscher naar de Kamer gestuurd. Onder andere de VNPF reageert. 

Die motie verzocht om de gevolgen van de FPC voor de gehele culturele sector in kaart te brengen. Op woensdag 4 maart staat daar een overleg over gepland. VNPF, Popcoalitie en Federatie Cultuur hebben hun reactie gedeeld.

Lees de reacties door op de links te klikken