Rechtbank oordeelt dat boetes voor roken per festivaltent niet mogelijk zijn

18 juni 2020

Jera On Air diende een bezwaar in tegen de bestuurlijke boete die zij in 2019 kregen opgelegd voor het niet instellen en handhaven van het rookverbod tijdens Jera On Air 2018. Volgens handhaver NVWA was er sprake van meerdere overtredingen (per festivaltent) maar Jera On Air benadrukte dat het festivalterrein als één horeca-inrichting gezien moet worden en er dus ten hoogste één overtreding was en één boete gegeven kan worden.  De rechtbank stelde Jera On Air in het gelijk.

Handhaver NVWA beschouwde de vier festivaltenten op het festivalterrein elk als aparte horeca-inrichting, waardoor volgens hen ook per festivaltent een overtreding van het rookvervod kon plaatsvinden en meerdere boetes worden opgelegd. Jera on Air maakte hier bezwaar tegen en betoogde dat het hele festivalterrein als één horeca-inrichting gezien moet worden en dus ten hoogste een bestuurlijke boete voor één overtreding uitgedeeld kan worden.

De rechter stelde Jera On Air in het gelijk en oordeelde dat een festivalterrein inderdaad als één horeca-inrichting gezien moet worden. Een horeca-inrichting kan verschillende lokaliteiten (besloten ruimtes, in dit geval festivaltenten) bevatten. Deze besloten ruimtes zijn slechts toegankelijk voor bezoekers van het tegen betaling toegankelijke festivalterrein. Het festivalterrein wordt als geheel geëxploiteerd en voor de horeca op het festival is één ontheffing verleend.  Daarmee zijn de tenten naar het oordeel van de rechtbank te zien als afzonderlijke besloten ruimtes die onderdeel uitmaken van één horeca-inrichting. Het beboeten was daarmee zelfs in strijd met het Europees Verdrag Rechten van de Mens.

De volledige uitspraak is hier te lezen.

Jera On Air is een driedaags festival in Ysselsteyn gericht op punk, hardcore en metalcore en ontvangt jaarlijks 24.000 bezoekers uit 42 landen. Het festival doet er naar eigen zeggen al alles aan om het rookverbod te handhaven en overtredingen te voorkomen.