Rechter weegt coronasteun mee bij berekenen huurkorting

2 maart 2021

De coronacrisis is voor rechters steeds vaker reden om getroffen ondernemers 50% korting op de huur te geven. Maar door de steunregelingen van de overheid kan die korting lager uitpakken.

Zie de uitspraak hier.

Dit blijkt uit een vonnis van de rechtbank in Nijmegen.

50% redelijk
Organisaties en hun verhurders treffen elkaar de laatste tijd geregeld in de rechtszaal. Want in sectoren die gedwongen dicht zijn vanwege de coronamaatregelen knelt de maandelijkse huurrekening flink. Inmiddels tekent zich in de rechtszaken de lijn af dat rechters een huurkorting van 50% redelijk vinden. Daarmee wordt het financiële nadeel in feite gelijk verdeeld.

TVL-subsidie dekt deel vaste lasten
In een recente zaak ging de kantonrechter nog een stap verder. Hier ging het om een café-uitbater die gebruikmaakte van de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Deze regeling dekt voor organisaties een deel van de vaste kosten. Want de rekeningen voor bijvoorbeeld huur van het bedrijfspand, verzekeringen of servicecontracten lopen gewoon door, terwijl er geen euro binnenkomt. In 2021 kunnen organisaties die kampen met minstens 30% omzetverlies tot 85% van de berekende vaste lasten terugkrijgen. In de periode waar deze rechtszaak over ging was het maximale subsidiepercentage voor de TVL nog 50%.

De café-eigenaar kreeg van de verhuurder een korting van 50% voor de maanden april en mei 2020. In juni vorig jaar betaalde de horeca-ondernemer de volledige huur. Maar in de maanden daarna betaalde hij, zonder toestemming van de verhuurder, steeds een derde van de huurprijs van de bedrijfsruimte niet. Daardoor was de onbetaalde huur inmiddels opgelopen tot ruim
€ 6.700. De verhuurder probeerde daarom om de achterstallige huur via een kort geding alsnog te verkrijgen.

Rechter bepaalt huurkorting op 25%
De rechter woog bij het bepalen van het redelijke huurbedrag nadrukkelijk mee dat de café-uitbater een beroep kon doen op de TVL. Daarmee zou hij 50% van zijn vaste lasten kunnen dekken. De resterende 50% aan financiële pijn verdeelde de rechter gelijk. Zo kwam er dus een huurkorting van 25% uit de bus, voor de periode vanaf medio oktober 2020 tot aan het moment dat de horeca de deuren weer mag openen. De rechter zei daar nadrukkelijk bij dat het niet uitmaakte of de café-uitbater de TVL-subsidie ook daadwerkelijk ontvangt.