“Reduceer noodzaak van cultuuronderwijs niet tot kosten- batenanalyse”

1 maart 2018

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Wat is de liberale kijk op cultuur in de gemeente en op school? Lees de opvattingen van Mark van de Velde. Nog te veel politici zijn blind voor de monocultuur waarin sommige christelijke en vooral ook islamitische jongeren door de vrijheid van onderwijs opgroeien, stelt hij.

Rondom gemeenteraadsverkiezingen spelen kunst en cultuur doorgaans een bescheiden rol. Kijkend naar lokale cultuuruitgaven is dat begrijpelijk: gemiddeld besteden gemeenten €101 per inwoner aan cultuur, twee tientjes meer dan aan ICT. Maar zijn zulke vergelijkingen zinvol? De liberale staatsman Thorbecke ontkende al dat je het maatschappelijk belang van kunst (of religie, wetenschap of sport) kunt afmeten aan de grootte van de begrotingsposten.

De overheid moet volgens liberalen gunstige randvoorwaarden scheppen. Dat betekent op bijvoorbeeld economisch terrein dat zij ijvert voor een gunstig investeringsklimaat en goede infrastructuur, maar zich afzijdig houdt van de concurrentiestrijd tussen bedrijven. In zekere zin geldt voor cultuur hetzelfde. Een liberaal cultuurbeleid bestaat uit het scheppen van voorwaarden voor culturele bloei, niet uit het scheppen van kunst. Die voorwaarden zijn het bewaren en toegankelijk maken van materieel en immaterieel erfgoed en culturele vorming op school.

Lees hier het hele opiniestuk