Regeling die versoepeling coronaregels per 18 februari mogelijk maakt naar de Tweede Kamer gestuurd

10 februari 2022

De minister van VWS heeft donderdagavond 10 februari een nieuwe ministeriële regeling naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze regeling zijn maatregelen vastgelegd, die vanaf vrijdag 18 februari kunnen gaan gelden.

  • Zie hier de Kamerbrief.
  • Zie hier de Regeling van de Minister van Volksgezondheid,Welzijn en Sport, de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 10 februari 2022

Samengevat

  • Horeca vanaf volgende week vrijdag tot 01.00 uur 's nachts.
  • Op locaties tot 500 bezoekers hoeft dan geen anderhalve meter afstand meer te worden gehouden.
  • Op grote plekken voor meer dan 500 mensen blijft de vaste zitplaats nog wel bestaan.
  • Ook daar hoeven de gasten geen anderhalve meter afstand meer van elkaar te houden.

Het kabinet is daarbij voornemens om meer ruimte te geven aan de samenleving, onder andere door ruimere sluitingstijden en het ophogen van het maximum aantal mensen in publieke ruimtes als theaters, bioscopen en horecagelegenheden.

Op vrijdag 11 februari zal het OMT-advies uitbrengen over deze voorgenomen maatregelen. Dat kan vervolgens nog leiden tot aanpassingen. Definitieve besluitvorming vindt daarna op dinsdagochtend plaats binnen het kabinet. De minister heeft gekozen voor het eerder versturen van deze regeling, om te zorgen dat na deze besluitvorming de versoepelingen zo snel mogelijk in kunnen gaan.