Regeling extra budget PPO voor zzp’ers verlengd tot 1 oktober

16 juli 2021

In afwachting van het herstelpakket voor de sector heeft het bestuur van Platform ACCT besloten om de additionele bijdrage werktuig PPO te verlengen.

In maart dit jaar werd een tijdelijk extra budget vanuit PPO aan de professionele ontwikkeling van zzp'ers aangekondigd. Vanwege de gevolgen van de coronacrisis werd de reguliere 1/3 bijdrage van Werktuig PPO verhoogd naar 2/3 van de kosten, met daarnaast een eigen bijdrage van de werkende zelf. 

De regeling voor een extra bijdrage PPO aan zzp'ers is verlengd tot 1 oktober 2021.

Concreet betekent dit dat zelfstandigen tot 1 oktober een aanvraag kunnen indienen voor een bijdrage van 2/3 van de kosten van ontwikkelplannen, met een maximale bijdrage ter hoogte van 2000 euro.

Vanaf 8 oktober 2020 hebben meer dan 8000 professionals gebruik gemaakt van Werktuig PPO. Hiermee is dit instrument een van de grootste sectorale voorbeelden van Een Leven Lang Ontwikkelen.

Wil je weten wat de maximale vergoeding is voor jouw ontwikkelplan? Vul dan snel het aanvraagformulier in op www.werktuigppo.nl.