Regeling van het FPk tweede aanvullende ondersteuning voor meerjarige gesubsidieerden

25 maart 2021

Het Fonds Podiumkunsten (FPk) geeft met deze aanvullende regeling uitvoering aan de Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19 van de Minister van OCW.

Zie hier de publicatie van de regeling in de Staatscourant.

Het kabinet heeft in november 2020 een tweede steunpakket aangekondigd. Met de aanpassing van de Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19 is bepaald hoe het tweede steunpakket moet worden verdeeld.

Een van de instrumenten in dit kader is het nogmaals verhogen van subsidie aan producerende instellingen die in de periode 2021–2024 onderdeel uitmaken van de landelijke culturele basisinfrastructuur (hierna: BIS) en de instellingen en festivals die in dezelfde periode meerjarige subsidie ontvangen van de zes rijkscultuurfondsen.

Deze regeling ziet op de verhoging van het subsidie van de meerjarige instellingen die een subsidie ontvangen op grond van de Deelregeling meerjarige productiesubsidies Fonds Podiumkunsten 2021–2024 en de Deelregeling meerjarige festivalsubsidies Fonds Podiumkunsten 2021–2024.