Regeling Vierjarige instellingssubsidie creatieve industrie 2025–2028 gepubliceerd

1 december 2023

Op 28 november is deze vierjarige regeling gepubliceerd in de Staatscourant.

Deze regeling treedt in werking m.i.v. 1 december 2023. Het bestuur van de stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, gelet op artikel 10, vierde lid van de Wet op het specifiek cultuurbeleid, besluit vast te stellen de navolgende regeling, houdende regels voor het verstrekken van vierjarige instellingssubsidies aan instellingen ter bevordering van de kwaliteit van de creatieve industrie.

Lees de regeling hier.