Regiegroep uitvoering arbeidsmarktagenda stuurt minister brief

14 mei 2018

De Regiegroep Uitvoering Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve sector heeft op 3 mei minister van Engelshoven (OCW) een brief gestuurd met voorstellen om de arbeidsmarkt in de sector in de komende jaren te versterken en de financiële implicaties daarvan. 

Met de uitvoering van de Arbeidsmarktagenda neemt de sector zelf verantwoordelijkheid voor de arbeidsmarkt van de culturele en creatieve sector. De Regiegroep ziet ook een verantwoordelijkheid voor de overheden en de rijksoverheid in het bijzonder en doet in de brief voorstellen ten aanzien van het rijksbeleid. De brief is ondertekend door Evert Verhulp, Voorzitter Regiegroep Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector, en Jan Zoet, voorzitter Kunsten’92.