Regionalisering in het cultuurbeleid

8 maart 2018

In het maartnummer van Boekman zal de regionalisering in het cultuurbeleid worden belicht met een focus op de rol van stedelijke regio’s hierbij. Dit n.a.v. Cultuur voor stad, land en regio van de Raad van Cultuur. In de lezingenreeks van Boekman sprak op 20 februari Willem Wijgers, eigenaar van EMC Cultuuronderzoeken, over dit onderwerp. 

Wijgers ziet de noodzaak van de verschuiving van het centraal landelijk cultuurbeleid naar (meer) regionaal cultuurbeleid, maar vindt ook dat de Raad voor Cultuur vanuit grote hoogte naar publiek en regio’s kijkt. Volgens Wijgers dient de Raad meer rekening te houden met de kennis, houding en gedrag van de culturele sector in de regio zelf. Niet alleen moet er vanuit aanbod gedacht worden, maar ook over hoe je cultuur een aanvulling laat zijn in een regio. 

Lees hier het hele artikel.