Reminder: laatste aanvraagronde Kickstart Cultuurfonds van 12 t/m 16 april

8 april 2021

De tweede en tevens laatste aanvraagronde in 2021 voor muziekpodia bij het Kickstart Cultuurfonds vindt plaats van maandag 12 april 10.00 uur tot vrijdag 16 april 16.00 uur.

Ook podia die in 2020 en/of 2021 reeds hebben ingediend, kunnen opnieuw een bijdrage aanvragen om aanpassingen naar aanleiding van de coronamaatregelen door te voeren.

  • Hier vind je de criteria en deadlines voor muziekpodia.
  • Nieuw is de mogelijkheid om een bijdrage aan te vragen voor 'Eenmalige kosten van extra communicatie om publiek te werven, voor te lichten en te informeren.'

Kickstart Cultuurfonds 2021
Producenten van professionele podiumkunsten, muziekpodia, musea en theaters kunnen een aanvraag indienen om aanpassingen aan de 1,5 metersamenleving door te voeren, zodat instellingen publiek veilig kunnen ontvangen en voorstellingen en tentoonstellingen coronaproof plaatsvinden. Dit helpt culturele instellingen om hun publiek weer live, fysiek én veilig met kunst en cultuur in aanraking te brengen.

Kickstart Cultuurfonds is een tijdelijk fonds dat in 2021 circa 20 miljoen euro te besteden heeft. Het fonds is opgericht om de culturele sector te helpen zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden die zijn ontstaan als gevolg van de coronamaatregelen. Instellingen die géén meerjarige exploitatiesubsidie krijgen van het ministerie van OCW, VWS of de Rijkscultuurfondsen in de periode 2021-2024 komen voor ondersteuning in aanmerking.

Waarvoor kunnen muziekpodia aanvragen?

  • Tijdelijke, extra publieksvoorzieningen (zoals inhuren van extra publieksbegeleiders en beveiligers).
  • Eenmalige kosten van extra communicatie om publiek te werven, voor te lichten en te informeren.
  • Eenmalige kosten om de publieke ruimte, kassa-apparatuur en ticketing (timeslots) aan te passen aan de 1,5-metercriteria.
  • Eenmalige kosten om de podia en backstageruimtes aan te passen aan de 1,5-metercriteria.

Indiendata 2021
Voor muziekpodia is het loket nog eenmaal geopend, de 2e en tevens laatste aanvraagronde vindt plaats van maandag 12 april 10.00 uur tot vrijdag 16 april 16.00 uur

Vragen?
Culturele instellingen die overwegen een aanvraag in te dienen, maar nog vragen hebben, kunnen die per mail stellen. Wie liever telefonisch contact heeft met een adviseur, kan terecht bij het telefonisch spreekuur. Dat vindt wekelijks plaats op de maandag van 13.00-17.00 uur, via telefoonnummer 020-8009150.

Initiatiefnemers en partners
Kickstart Cultuurfonds is een gezamenlijk initiatief van de BankGiro Loterij, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en de VandenEnde Foundation. Het ministerie van OCW, Stichting Droom en Daad, Ammodo, Fonds 21, Zadelhoff Fonds/Zadelhoff Cultuur Fonds/Fonds Neven en Nichten van Zadelhoff, Fonds 1818, Elisabeth Strouven Fonds, Stichting Zabawas en de Gravin van Bylandt Stichting hebben zich bij dit initiatief aangesloten.