Repetities en livestreams door professionele muzikanten nog mogelijk tijdens lockdown

5 januari 2021

De lockdown van 15 december tot 19 januari heeft tot gevolg dat poppodia hun deuren weer moeten sluiten voor publiek, voor minimaal vijf weken, maar repeteren en streamen (zonder publiek) voor professionele muzikanten is nog toegestaan.

Hier vind je informatie van de rijksoverheid met betrekking tot repetities en live streams.

Wat kan wel in publiek toegankelijke gebouwen
Gebouwen die voor publiek gesloten zijn, zoals theaters, musea en muziekscholen, mogen open blijven voor medewerkers in het kader van bedrijfsactiviteiten. Repeteren en opnames door professionals kunnen dus blijven plaatsvinden. Voor bijvoorbeeld digitale voorstellingen en live-streams. Ook is het toegestaan deze locaties te gebruiken voor onderwijsgerelateerde bijeenkomsten die niet online of in de onderwijsinstelling plaats kunnen vinden, zoals toetsen en tentamens.

Professionele gezelschappen en acteurs mogen optreden, repeteren en opnames maken
Optreden, repeteren en opnames maken is toegestaan voor professionele gezelschappen en acteurs. Voor bijvoorbeeld online voorstellingen, livestreams en televisie-uitzendingen (zonder publiek). In bijvoorbeeld een opname- of repetitieruimte of op een podium. Hiervoor geldt geen maximum aantal personen. Maar alleen als het noodzakelijk is voor het doorgaan van het dagelijkse werk van culturele instellingen, bedrijven en andere organisaties. Uitgangspunt hierbij blijft: werk thuis, tenzij het niet anders kan. Bij de werkzaamheden wordt het protocol van de betreffende sector gevolgd.