Resolutie van het EP over een EU-kader voor kunstenaars en culturele professionals in de CCS

1 december 2023

Op 21 november heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen over een EU-kader voor arbeidsomstandigheden voor kunstenaars en culturele professionals in de CCS.

De tekst werd door 68,5% van de EP-leden goedgekeurd (433 voor, 100 tegen, 99 onthoudingen). Volgens het EP ontbreekt het de culturele en creatieve sector aan fatsoenlijk werk, fatsoenlijke loonnormen en sociale bescherming en zorgen de verschillen tussen de nationale wetten voor oneerlijke situaties.

Het EP roept op tot een richtlijn over fatsoenlijke arbeidsomstandigheden, inclusief het bepalen van de arbeidsstatus, het opzetten van een platform om gegevens te verzamelen en de situatie in heel Europa te monitoren, en de introductie van Europese normen.

De Europese Commissie wordt verzocht binnen drie maanden te reageren op de oproepen geformuleerd in het wetgevend initiatiefrapport van het EP.