Resultaat actie Culture Action Europe (CAE) neem cultuur op in uw nationale herstel strategieën

15 december 2021

Via o.a. Live DMA  nam de VNPF deel aan een grote campagne om in de nationale plannen ten minste 2% van het EU-herstelfonds te besteden aan cultuur.

Zie het rapport hier.

26 Lidstaten hebben hun nationale plannen vrijgegeven om uit te leggen hoe ze het EU-geld zullen gebruiken, en CAE heeft ze geanalyseerd om te zien of/hoe cultuur wordt geoormerkt.

Nederland schittert in afwezigheid.
Er zijn enkele 'goede praktijken', zoals de renovatiefondsen voor energie/infrastructuur, maar er zijn ook alarmerende rapporten met een zeer lage score in sommige landen. Bovendien is de toewijzing van het herstelfonds in de meeste gevallen bestemd voor de de gebruikelijke instituten en instellingen, de toerisme- en erfgoedsector.