Resultaat onderzoek naar ‘popketen’ gepubliceerd

24 september 2020

In het Algemeen Overleg van 27 juni 2019 heeft minister Van Engelshoven toegezegd om de keten in de popsector in kaart te laten brengen. 

Lees hier het volledige onderzoek.

Het is een verkennend onderzoek naar de popsector: de "Stand van zaken in de Nederlandse popsector". Het is uitgevoerd naar aanleiding van Kamervragen van Tweede Kamerlid Peter Kwint (SP), bedoeld als eerste stap om de popsector en met name de onderzoeksvragen die er liggen, in kaart te brengen. Omdat het onderzoek is gefinacierd door OCW/Rijksoverheid is de maker, de popmuzikant als uitgangspunt genomen. 

Vijf knelpunten die genoemd worden:

  1. Structureel zwakke inkomenspositie van het overgrote deel van de makers.
  2. Onvoldoende aansluiting van de subsidiesystematiek op de Nederlandse popsector.
  3. Structurele afhankelijkheid en machtsongelijkheid makers ten opzichte van andere spelers.
  4. Ingrijpende gevolgen COVID-19 voor de popsector.
  5. Potentieel gebrek aan kleine podia.

Samen met de VNG, IPO en andere betrokkenen zoals de Popcoalitie (is VNPF bij aangesloten) wil de minister het onderzoek zorgvuldig bestuderen. De minister
streeft er naar om haar reactie op dit onderzoek voor de  begrotingsbehandeling met de Tweede Kamer te delen.