Resultaten onderzoek: hulp na de coronacrisis

19 mei 2022

De VNPF heeft deelgenomen aan  onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van organisaties, dat Motivaction samen met MKB Servicedesk heeft uitgevoerd, in opdracht van MKB-Nederland.

  • Zie hier een samenvattende infographic.
  • Zie hier de rapportage

Negatieve impact
In het onderzoek geeft meer dan de helft (52 procent) van de 354 ondervraagden aan in meer of mindere mate in zwaar weer te verkeren. Het gaat om ondernemers die de negatieve impact van corona op hun bedrijfsvoering ervaren of aangeven zwaarder te zijn geraakt dan andere bedrijven.

Ondersteuning vooral dichtbij 
Ondernemers die het moeilijk hebben, zoeken advies en ondersteuning in eerste instantie in hun directe netwerk. Daarbij zijn eigen medewerkers, het persoonlijke sociale netwerk en de accountant belangrijk, zo laat het onderzoek zien. In de coronaperiode klopten zij ook vaker voor hulp aan bij overheidsinstanties en hun bank.

Onvoorspelbaarheid drukt zwaar 
Onvoorspelbaarheid is een belangrijke factor in de beleving van ondernemers en schadelijk voor hun bedrijfsvoering, aldus de overgrote meerderheid van de ondervraagden. De onvoorspelbaarheid van (het verloop van) de pandemie en de overheidsmaatregelen die daarop volgden, drukten zwaar.

Relevante informatie lastig te vinden
Ondernemers in zwaar weer hebben gedurende de coronapandemie vaak moeite gehad om in het enorme aanbod de voor hen relevantie informatie te vinden. Leden van brancheorganisaties blijken daarin beter hun weg te vinden en beter te weten bij wie ze kunnen aankloppen. Zij hebben bovendien vaker een breder netwerk dat ze intensiever gebruiken.