Rijk, provincies en gemeenten moeten financieel verantwoordelijk blijven voor hun musea

19 april 2018

Het adviesrapport 'In wankel evenwicht' van de Raad voor Cultuur benadrukt de blijvende noodzaak van investeringen in musea. Het rapport geeft volgens de Museumvereniging een zeer realistisch en ook redelijk urgent beeld van de financiële situatie van musea: een wankel evenwicht!

De Raad voor Cultuur onderstreept bovendien het grote publieke belang van musea. Het sectoradvies is een hart onder de riem van onze ruim 400 aangesloten musea en is een erkenning van de knelpunten die veel van deze musea in hun bedrijfsvoering ervaren.’ Dat schrijft de Museumvereniging.

De impact van de verminderde overheidssubsidies is nog steeds flink voelbaar. Dit ondanks de succesvolle aanpak van musea waardoor de bezoekcijfers en de eigen inkomsten fors zijn gestegen, de werkgelegenheid is gegroeid en musea meer samenwerken (o.a. met onderwijs). Op grond van Museumcijfers 2016 heeft de Museumvereniging moeten constateren dat ondanks die toegenomen inkomsten de sector niet zelfstandig toekomstbestendig is. Daarom zijn subsidies in deze sector nodig en zullen dat ook blijven.