Rijksbegroting 2020

26 september 2019

2020 wordt een belangrijk jaar voor het cultuurbeleid: er wordt besloten over het cultuurstelsel 2021-2024. In het nieuwe stelsel komt aandacht voor andere kunstvormen en nieuwe generaties makers zodat ook groepen bereikt worden die zich misschien minder aangesproken voelen door wat er nu in schouwburgen en musea te beleven is. Hierin wordt ongeveer € 29 miljoen extra geïnvesteerd, waarmee de totale intensivering in cultuur uitkomt op € 80 miljoen jaarlijks.

Bekijk hier de Rijksbegroting voor OCW