Risico’s arbeid door jongeren verplicht in RI&E opnemen

8 februari 2018

Organisaties die jongeren tot 18 jaar voor zich laten werken, moeten hiervoor een speciaal onderdeel in de risico-inventarisatie en -evaluatie opnemen. De eisen aan de RI&E voor jongeren staan in het Arbobesluit.

Jongeren tot 18 jaar mogen arbeid in loondienst verrichten, maar er gelden speciale regels voor het soort arbeid en de arbeidstijden. Ook lopen jongeren meer en andere risico’s op de werkvloer dan volwassen werknemers. De preventiemedewerker moet deze risico’s inventariseren en opnemen in het verplichte jongerendeel van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De eisen waaraan de RI&E voor jongeren onder de 18  jaar aan moet voldoen, staan in artikel 1.36 van het Arbobesluit. Inspectie SZW controleert of werkgevers zich aan deze verplichtingen houden en kan een boete geven als dat niet zo is.

Passende maatregelen voor risico’s jongeren 

In het plan van aanpak (tool) van de RI&E moet aandacht zijn voor onder meer de volgende zaken:

  • Jongeren lopen specifieke risico’s doordat zij weinig werkervaring hebben. Zo kunnen zij moeite hebben met het juist inschatten van gevaren.
  • Niet alle soorten werk mogen door jongeren gedaan worden omdat zij geestelijk en lichamelijk nog niet volledig ontwikkeld zijn (denk aan werken met zware machines).
  • De aard, mate en duur van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. En let op want er zijn  gevaarlijke stoffen waar jongeren tot 18 jaar helemaal niet mee mogen werken (zie Arbobesluit artikel 4.105)
  • Jongeren moeten passende arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen krijgen.