Ronald Gijsbertsen nieuwe directeur Kunstenbond

27 september 2021

De Kunstenbond heeft een nieuwe directeur. Ronald Gijsbertsen (45) start op 1 oktober op zijn nieuwe positie.

Als idealistische bedrijfskundige heeft Ronald jarenlange ervaring opgedaan in het opkomen voor arbeidsrechten en mensenrechten. “Ik verbaasde me steeds meer over de kortzichtigheid van ons economisch systeem. Hoe zorg je ervoor dat wat op langere termijn van waarde is, echt prioriteit krijgt? Daarin is voor mij cultuur extreem belangrijk.” 
Als je hem vraagt naar zijn ambities bij de Kunstenbond zegt hij “Corona maakt duidelijk dat een sterke vakbond in de culturele en creatieve sector hard nodig is. De sector krijgt nog veel te weinig prioriteit, terwijl onderbetaling en slechte bescherming enorm urgente problemen zijn. We moeten samen werken aan een cultuuromslag!” 
Lees meer in dit uitgebreide interview.