Ronald Gijsbertsen: ‘Zonder visie op cultuur teer je in op de samenleving’

23 december 2021

Sinds 1 oktober is Ronald Gijsbertsen aangesteld als nieuwe directeur bij de Kunstenbond. Zijn belangrijkste doel: “Een eerlijke beloning voor het werk van professionals in deze mooie sector en het verbeteren van hun positie.”

Tijdens zijn eerste maand bij de Kunstenbond heeft Ronald Gijsbert­sen veel gesprekken gevoerd binnen de organisatie en de culturele en creatieve sector. “Het eerste voortgangsverslag dat ik naar het bestuur heb geschreven, heb ik glimlachend getypt”, vertelt Gijsbertsen. “De Kunstenbond is een enorm leuke organisatie met bevlogen mensen die veel plezier halen uit het werk dat zij voor onze leden kunnen doen. Onze leden zijn niet anoniem, we zijn er echt voor hen.”

Dat is ook hard nodig in een werkveld waar op dit moment harde klappen ­vallen, zegt hij. “Dat heeft niet alleen te maken met de coronacrisis, maar ook omdat er in de structuur van de sector een en ander mis zit. Er zijn veel flexwerkers en zelfstandigen in deze branche werkzaam. Ondernemerschap van zzp’ers is op zich natuurlijk geen probleem, maar wel als zij niet of nauwelijks beschermd worden, geen eerlijke beloning ontvangen of andere voorzieningen voor inkomenszekerheid ­missen. Er is dus echt een hoop te doen om de ­situatie in de branche te verbeteren.”

Zijn voornaamste uitdaging in de komende periode ligt dan ook in het opzetten van ­inkomenszekerheid. “Aan het eind van de coronacrisis zijn de problemen van de ­creatieve sector nog niet voorbij. Neem bijvoorbeeld het vertrek van personeel dat straks weer nodig is om überhaupt te kunnen programmeren. Daarnaast is niet al het geld vanuit de steunmaatregelen terechtgekomen bij de mensen die dit het hardst nodig hebben. Het trickle down-principe heeft in de praktijk onvoldoende gewerkt en dat heeft geleid tot schrijnende situaties. Er is straks echt een herstelperiode nodig waar gemeenten, ministeries en de sector hun bijdrage aan ­moeten gaan leveren.”

Maar ook de condities waaronder creatieven ­werken is een punt van aandacht. “Er zit heel veel veerkracht en ondernemerschap in deze sector, maar het moet niet leiden tot risico’s die onevenredig op de schouders van zzp’ers terecht komen. Of een gebrek aan doorbetaling bij ziekte en ontbreken van pensioenopbouw. Ook die zaken moeten écht beter geregeld gaan worden, net als veiligheid op de werkvloer én aandacht voor het voortdurend ontwikkelen van kennis en kunde om inzetbaar te blijven.”

Lees hier verder