Rotterdamse culturele instellingen presenteren manifest voor aanpak institutioneel racisme

1 september 2021

Onlangs werd het manifest Cultuur/Inclusief gepresenteerd om institutioneel racisme in de Rotterdamse culturele sector aan te pakken.

Lees hier het gehele Manifest.

Caterine Baeten spreekt initiatiefnemers en VNPF-leden Janpier Brands en Pepijn Kuyper over de missie:  “Soms moet  je over je eigen ego-positie heen durven stappen in het belang van een ontwikkeling.

“Rotterdam telt meer dan 170 nationaliteiten. Toch is de cultuursector van onze superdiverse stad nog te weinig afspiegeling van onze bevolking”, zo luidt de intro van het manifest Cultuur/Inclusief.

Het manifest is een initiatief van Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam, Music Matters, LantarenVenster, MAMA, WORM en Theater Rotterdam, die hiermee institutioneel racisme en systematische uitsluiting in hun eigen organisaties en sector actief willen bestrijden. Het gebrek aan diversiteit is “voor een sector die zichzelf een verbindende maatschappelijke rol toedicht onaanvaardbaar”, schrijven de ondertekenaars in het manifest. Ook constateren zij dat structurele veranderingen op dit terrein nauwelijks worden geboekt. Zij steken hierbij de hand in eigen boezem; “Kijk maar naar onze eigen personeelsbestanden.”
Méér culturele diversiteit binnen de eigen organisaties, het bieden van training en begeleiding, gelijkwaardigheid in programma´s en het zorgen voor een veilige werkomgeving. Dit zijn de doelstellingen die de initiatiefnemers hebben opgesteld. Daarnaast staan er netwerkbijeenkomsten op de planning met experts die moeten gaan helpen om “mechanismen die racisme en uitsluiting in stand houden te onderkennen en te benoemen.” Ook komt er een actieplan om “deze mechanismen onklaar te maken.” Ervaringen, acties en resultaten zullen met de sector worden gedeeld. De ondertekenaars roepen hun collega-directeuren en leidinggevenden uit de sector op om aan te sluiten.

De rest van het artikel vind je hier (achter een betaalmuur).