Ruim kwart van organisaties niet klaar voor CRSD

1 december 2023

Grote en middelgrote organisaties in Europa zijn nog lang niet klaar voor de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Dat blijkt uit recent onderzoek via de Nederlandse Innovatie Monitor. 27% van de organisaties verzamelt nog geen data of rapporteert over hun klimaatimpact. Organisaties die pas na 2025 onder de verplichting gaan vallen zijn nog minder ver. Daarvan is 31% nog niet bezig met het onderwerp.

In april 2021 heeft de Europese Unie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aangenomen. Op 10 november 2022 werd de richtlijn aangenomen in het Europees Parlement en sinds 5 januari 2023 is de wet in de Europese Unie van kracht. Alle EU-lidstaten moeten de CSRD binnen 18 maanden (dus voor juli 2024) implementeren in hun nationale wetgeving. De richtlijn is een uitbreiding van de Europese richtlijn omtrent duurzaamheidsverslaglegging: de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). De CSRD-richtlijn moet zorgen voor meer transparantie over en betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie bij ondernemingen. Dit duurzaamheidsverslag wordt een vast onderdeel van het bestuursverslag.

Verslagleggingsverplichting voor kleine(re) organisaties

De CSRD.  verplicht de grootste beursgenoteerde ondernemingen vanaf boekjaar 2024 om jaarlijks te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu, waaronder de CO2-uitstoot, de impact op biodiversiteit en de schending van mensenrechten. De CSRD gaat vanaf boekjaar 2026 ook gelden voor middelgrote en kleine beursgenoteerde ondernemingen en vanaf boekjaar 2028 voor niet-EU-ondernemingen met een omzet op de Europese markt groter dan € 150 miljoen. De richtlijn zal ook indirect effect hebben op kleinere ondernemingen. Zij zullen ook steeds meer duidelijkheid moeten geven over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. De onderzoekers geven dan ook aan dat mogelijk veel te winnen is door de verslagleggingsverplichting ook aan kleine(re) organisaties op te leggen. Dat spoort eerder aan tot het verzamelen van data. De onderzoekers wijzen wel op de administratieve lasten die zo’n verplichting voor kleine(re) organisaties met zich mee brengt.