“Ruimte voor anti-disciplinair onderzoek en experiment in de creatieve industrie”

10 oktober 2019

Directeur Syb Groeneveld van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie schreef voor Boekman een artikel waarin hij een oplossingsrichting schetst om de zeer verschillende instellingen onderling te vergelijken op basis van functies in de infrastructuur. Aanleiding hiervoor is de ambitie van de minister om de culturele basisinfrastructuur uit te breiden en te vernieuwen met vijftien ontwerp- en ontwikkelinstellingen die interdisciplinair werken. Mooi nieuws voor de creatieve industrie, maar hoe kunnen de instellingen die het fonds momenteel bedient, aan de doelen van dit nieuwe cultuurstelsel bijdragen? 

Lees hier het stuk van Groeneveld