RVO: staatssteungrens van 1,8 miljoen euro soms in zicht bij TVL

12 augustus 2021

Sommige organisaties komen bij de aanvraag van TVL Q2 2021 aan de grens van de maximale staatssteun.

Lees meer hier over de EU-regelgeving.

Organisaties moeten bij hun TVL-aanvraag zelf inschatten of ze over de staatssteungrens heen gaan. De RVO toetst ook of aanvragen onder de staatssteungrens blijven. Een ondernemer mag volgens de EU-regelgeving in totaal niet meer dan 1,8 miljoen euro aan overheidssteun ontvangen.

Ondernemingen die een groep vormen mogen gezamenlijk niet meer dan de staatssteungrens ontvangen. Dit geldt voor mkb’ers en voor de grote ondernemingen.

Als de maximale staatssteun is bereikt met TVL Q2 2021, dan wijst RVO de aanvraag voor TVL Q3 af als op het moment van beoordeling blijkt dat de grens is overschreden. Als de subsidieaanvraag in Q2 of Q3 tegen deze grens aankomt, stelt de overheid de subsidie naar beneden bij tot het maximaal toegestane bedrag.