RvS waarschuwt voor ingrijpen ‘van bovenaf’

18 april 2018

Het is niet duidelijk hoe in de Omgevingswet de wettelijke taken en bevoegdheden tussen de bestuurslagen zijn verdeeld. De gemeentelijke beleidsvrijheid kan hierdoor in gevaar komen. 

Dit laten de ervaringen met de stelselherziening in het sociaal domein zien. ‘Het risico bestaat dat ieder knelpunt, incident of misslag wordt aangegrepen om van bovenaf in te grijpen met een beroep op de stelselver­antwoordelijkheid van het rijk.’ Dat stelt de Raad van State in zijn jaarverslag over 2017. 

Lees hier verder.