Salaristabel voor de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 bekend

22 januari 2021

De salaristabel voor de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 is bekend.

De verhoging van het Wettelijk minimumloon is hierin verwerkt. 

De cao-onderhandelingen lopen nog, maar de kans op een cao-loonindexering is nihil. De salaristabel is niet in een eerder stadium gedeeld omdat de cao-onderhandelingen nog in volle gang waren.

Overigens lijkt een cao-akkoord in zicht. Daarover ontvangen directies hopelijk spoedig meer.

De nieuwe tabel wordt binnenkort gepubliceerd, tot die tijd is hij op te vragen bij keeslamers@vnpf.nl